Profil wydolnościowo – wysiłkowy jest jednym z parametrów obrazujących aktualny poziom wytrenowania konia. Profil ten zyskał sobie duże uznanie w środowisku jeździeckim na świecie. Wykonuje się go rutynowo kilka razy w roku. Profil ten w zasadniczy sposób pozwala na kontrolę progresu konia w treningu. Badanie wysiłkowe obejmuje czterokrotne pobranie krwi. Pierwsze pobranie poprzedza wysiłek fizyczny, kolejne powinno nastąpić tuż po jego ukończeniu, następne 4 godziny po wysiłku oraz jedną dobę po zakończeniu treningu.

Profil wydolnościowy obejmuje ocenę kinazy kreatynowej (CK), transaminazy asparaginowej (AST), dehydrogenazy mleczanowej (LDH), kwasu mlekowego, białka całkowitego, hematokrytu oraz sodu i potasu. Ocena CK oraz AST pozwala na diagnostykę mikro uszkodzeń w obrębie tkanki mięśniowej pojawiającej się w trakcie intensywnego wysiłku. Dodatkowo ocena poziomu dehydrogenazy mleczanowej pozwala wykrycie ewentualnych uszkodzeń mięśnia sercowego oraz chorób serca.

Kolejnym ocenianym parametrem profilu wydolnościowego jest poziom kwasu mlekowego. Parametr ten w bezpośredni sposób obrazuje progres konia w treningu poprzez okres półtrwania we krwi. Konie trenowane nieodpowiednio lub nieregularnie charakteryzują się słabym wykorzystaniem tlenu co zasadniczo warunkuje brak energii pochodzącej ze spalania cukrów. W konsekwencji może dochodzić do niedotlenienia a zarazem słabego ukrwienia masy mięśniowej. Dodatkowo na drodze przemian beztlenowych dochodzić może do szeregu zmian biochemicznych wpływających na produkcję kwasu mlekowego, który odkłada się w tkance mięśniowej. Zmiany poziomu kwasu mlekowego we krwi, mogą więc świadczyć o stopniu wytrenowania konia. Poziom kwasu mlekowego jest charakterystyczny dla wszystkich grup użytkowych koni, ze względu na charakter ich użytkowania.

Badając stężenie białka całkowitego, hematokrytu oraz sodu i potasu uzyskujemy informacje na temat gospodarki wodno-elektrolitowej co zasadniczo warunkuje dobór diety u badanego konia. Odpowiednio skalkulowana dawka pokarmowa jest niewątpliwie ogromną pomocą w codziennym treningu.

Regularne badania wysiłkowe u koni pozwalają na kontrolę progresu konia w treningu. Dodatkowo dobranie odpowiedniej dawki elektrolitów oraz naturalnych antyutleniaczy (Witaminy E z selenem) pozwala zabezpieczyć poprawny rozwój konia w treningu.