Prowadzona w oparciu o program żywieniowy KER (Kentucky Equine Research).
Program KER stworzony przez największy na świecie Instytut Żywienia Koni w Kentucky pozwala na dokładne określenie zapotrzebowania na porcję składników pokarmowych, witamin, mikro- i makroelementów danego konia. Program daje możliwość uzyskania najbardziej miarodajnych i szczegółowych dawek i diet dla wszystkich typów użytkowych koni i pomaga w polepszaniu wyników sportowych czy hodowlanych oraz w terapii różnych schorzeń.

ker

Proponujemy kompleskową obsługę żywieniową koni na różnych poziomach użytkowania.

Opracowujemy indywidualny i szczegółowy programu żywieniowy konia, który obejmuje:
• dietetykę,
• bieżący monitoring: aktualizacje danych i pomiarów masy ciała,
• okresowe badania diagnostyczne,
• zaopatrzenie w pasze i suplementy diety,
• profesjonalne doradztwo żywieniowe,

Indywidualne doradztwo obejmuje wywiad uwzględniający szczegółowe dane konia, interpretację i opis postępowania w danym przypadku.