Badanie biochemiczne krwi

Wynik badania służy ocenie stanu odżywienia i nawodnienia organizmu konia, wskazuje na status metaboliczny i gospodarki elektrolitowej. Stężenie substancji odżywczych, enzymów i metabolitów w surowicy krwi daje obraz funkcjonowania narządów wewnętrznych jak wątroba, nerki, trzustka – niezwykle ważną informację w przypadku intensywnie użytkowanych koni.

Badanie morfologiczne krwi

Badanie morfologiczne to podstawowe badanie diagnostyczne, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi.

Badanie morfologiczne określa min. liczbę erytrocytów, hemoglobinę oraz żelazo. Wiedza na temat poziomu powyższych parametrów pozwala na diagnozowanie anemii.

Badanie ilościowe poszczególnych elementów układu białokrwinkowego (granulocyty, limfocyty, monocyty) wykonywane jest zazwyczaj ręcznie pod mikroskopem tzw. „rozmaz”. Liczba białych krwinek (WBC) mówi nam o odporności organizmu, a także o toczących się ogólnoustrojowych procesach zapalnych.

Określenie poziomu hematokrytu pokazuje nam stopień odwodnienia organizmu.

Parametry obrazujące funkcjonowanie wątroby, wchodzące w skład profilu wątrobowego:
> ALT/GPT aminotrasferaza alaninowa
> Albuminy
> AP Fosfataza alkaiczna
> AST/GOT aminotrasferaza asparaginowa
> Białko całkowite
> Bilirubina bezpośrednia
> Bilirubina całkowita
> GLDH dehydrogenaza glutaminowa
> Glukoza y-GT Gamma-glutamylotranspeptydaza

Parametry obrazujące funkcjonowanie nerek, wchodzące w skład profilu nerkowego:
> Białko całkowite
> Fosfor
> Glukoza
> Kreatynina
> Mocznik
> Potas
> Sód
> Wapń

Parametry obrazujące funkcjonowanie mięśni:
> AST/GOT aminotrasferaza asparaginowa
> CK Kinaza kreatyninowa
> Kwas mlekowy, obrazujący stopień wytrenowania konia

Parametry obrazujące funkcjonowanie mięśnia sercowego:
> CK Kinaza kreatyninowa
> α-HBDH dehydrogenaza beta-hydroksymaślanowa
> LDH dehydrogenaza mleczanowa

Parametry badane przed zabiegiem operacyjnym, wchodzące w skład profilu przedoperacyjnego:
> ALT/GPT aminotrasferaza alaninowa
> AP Fosfataza alkaiczna
> Bilirubina
> Kreatynina
> Mocznik
> Badanie morfologiczne krwi
> Czas kaolinowo-kefalinowy APTT
> Czas protrombinowy PT